Strona główna > Dział wsparcia klienta > Serwis Autronica >

Serwis Autronica GL-100 i AutroCargo 2000

AutroCargo 2000 to radarowy system pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach. Dodatkowo umożliwia podłączenie analogowych czujników ciśnienia i temperatury oraz integrację funkcji kontrolnych takich jak start pomp ładunkowych, otwarcie/zamknięcie zaworów magistrali itp. Instrumenty radarowe montowane są na szczycie zbiorników i żadna z części składowych nie jest narażona na bezpośredni kontakt z niebezpiecznym ładunkiem, przez co podatność systemu na uszkodzenia jest ograniczona do minimum.


System oferuje następujące główne pomiary i kalkulacje:


Serwis anteny
  • poziom
  • rezerwa ekspansyjna zbiornika
  • temperatura cieczy
  • ciśnienie gazu obojętnego
  • ciśnienie pary
  • zanurzenie
  • objętość
  • objętość w funkcji temperatury
  • przechył i przegłębienie

Wyniki pomiarów są prezentowane poprzez dedykowany graficzny interfejs użytkownika. Oprogramowanie wizualizacji NL-300 oparte na rozwiązaniach Intouch jest zainstalowane na standardowym komputerze pod kontrolą systemu Windows i oferuje przejrzysty wgląd we wszelkie odczyty systemu podczas operacji załadunku/rozładunku oraz w trakcie podroży. Prawidłowo wykalibrowany system Autrocargo gwarantuje dokładność pomiaru poziomu cieczy rzędu 2 mm w zakresie od 0 do 40 m.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami