Strona główna > Dział wsparcia klienta > Serwis Autronica >

Serwis Autronica KD-30

KD-30 jest w pełni zintegrowanym systemem kontroli i monitoringu siłowni okrętowej.

Części składowe systemu to

KD-30 monitor
  • Dedykowane stacje robocze działające w środowisku Windows
  • Sterowniki programowalne w wykonaniu przemysłowym
  • Panele przywołania oficera wachtowego

Produkt oferuje pełną kontrolę i monitoring wszystkich podłączonych urządzeń, oraz odpowiednio oprogramowany umożliwia zdalny dostęp poprzez łącze satelitarne celem integracji z lądowym systemem SCADA.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami