Strona główna > Produkty > Sensors >

Przetworniki temperatury do zastosowań morskich

Skontaktuj się z nami

KONGSBERG temperature sensors / transmitters for marine and industrial application

Posiadamy w ofercie produkowane na zamówienie klienta czujniki temeratury, przetworniki temepratury dla silników głównych i pomocniczych, innych zastosowań na jednostkach morskich jak i dla przemysłu na lądzie. Oferta naszych czujników obejmuje produkty działające w oparciu o pomiar rezystancji (PT100/PT1000), termopary (NiCr / NiAl), elementy termistorowe (NTC) i nasze unikalne bezprzewodowe czujniki temperatury działające w oparcu o elementy Surface Acoustic Wave (SAW)

Kontrola

Wszystkie dostarczane przez nas czujnki są kontrolowane i poddawane testom aby spełnić najwyższe standardy. Zazwyczaj w oparciu o wytyczne IEC. Na życzenie klienta jesteśmy w stanie dostarczyć zaświadczenie do każdego czujnika. Nasz dział kalibracji utrzymuje i regularnie certyfikuje i wzorcuje narzędzia używane do kontroli produkcji.

Czas reakcji

Czas reakcji czujnika temperatury wyraża stała czasowa T. Jeśli czujnik temperatury bedący w otoczeniu w ktorym panuje temperatura T1 zanurzymy w cieczy o temperaturze T2, to T jest czasem potrzebnym aby czujnik osiągnął wartość 1-1/e ̴0,63 = 63% różnicy temperatur T2-T1. Po czasie 2.3Tnasze czujniki osiągają 90% różnicy a po czasie 5T sensor pokaże więcej niż 99% różnicy. Jeśli czujnik zamontoawny jest w pochwie ochronnej podane czasy będą około dwukrotnie dłuższe. Aby zmniejszyć stałą czasową, zaleca się zastosowanie pasty przewodzącej ciepło. Kiedy związek jest używana, stała czasowa zostanie zmniejszona o około 30 proc.

Niskie poziomy temperatury (informacje w języku angielskim)

Wysokie temperatury (informacje w języku angielskim)

Czujniki do ciekłego gazu

Pochwy ochronne do czujników

Skontaktuj się z nami