Strona główna > Produkty > Sensors >

Konwertery sygnałowe i bariery Zenera

Skontaktuj się z nami

Signal converters and zener barriers

Certyfikowane przez wszystkie najbardziej znaczące Towarzystwa Klasyfikacyjne. Posiadamy w ofercie bardzo dużą gamę konwertrów sygnałów i małych jednostek alarmowych. Głównym ich zastosowaniem jest konwersja niskiego napięcia / niskiej rezystancji z czujników temperatury do standardu 4-20mA, który umożliwia poprawną transmisję na większe odległości. Konwertery posiadają certyfikaty wszystkich znaczących Towarzystw Klasyfikacyjnych. Bariery i konwertery do zastosowań przy systemach załadunku dopuszczone są do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (EX).

Dostępne produkty (informacja w języku angielskim)

Skontaktuj się z nami